Công nghiệp xây dựng Hải Phòng 01
Công nghiệp xây dựng Hải Phòng 03
English
Địa chỉ: An Hồng - An Dương - TP Hải Phòng - Tel: 84 (0225) 3594 261 - Fax: 84 (0225) 3594 262 - Email: cpcnxd204@gmail.com

Thiết bị máy móc

Dự án đang thi công

Dự án hoàn thành